Kahani Manchan Pratiyogita

Ayushi Tiwari, Priyanjana Ghosh,Sonsie Khatri, Arushi Gupta, Himanshu Sharma, Kashvi Goel, Komal Vaswani, Ananya Choudhary and Naman Gupta got Second position in Kahani Manchan Pratiyogita organized by Blue Bells International School on July 20, 2018